Despre noi

Ne găsiți într-un spatiu unic din centrul Bacăului, mai exact pe Str. Traian nr. 6, Sistemul de predare este bilingv (in limba română și limba engleză) și întrunește cerințele Curicculumului Național.

Instituţia noastră oferă din anul 2001 servicii de educaţie sub forma unui program bilingv (român-englez), bazat pe metode şi strategii didactice moderne, activ-participative, adaptate Curriculum-ului naţional. În urma vizitei echipei de evaluatori a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar s-a obţinut acreditarea instituţiei noastre de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului.

O unitate școlară respectată de părinți, elevi și profesori, care să desfășoare un învățământ performant și adaptat cerințelor comunității locale și internaționale.

Totodată, școala iși propune o abordare holistică, multi-senzorială, promovând un tip de învățare prin experiment, prin explorare, urmărind toate cele patru stadii de excelență în formarea unui om complet: explorarea, descoperirea, cunoașterea și excelența.

Educatorii, profesorii şi părinţii lucrează împreună pentru a permite copiilor să crească şi să se dezvolte în conformitate cu nevoile individuale.

Grădiniţa este o lume în miniatură, dedicată cu totul copiilor, având ca principală activitate jocul.

Nu trebuie însă să uităm că vârsta preşcolarităţii şi a şcolarităţii este o perioadă de achiziţii culturale.

Climatul educaţional conferă o atmosferă stimulantă, care va permite copiilor să se adapteze şi să se dezvolte în conformite cu propriile aptitudini şi interese.

Abordarea noastră educațională se adresează deopotriva mintii, emoției si simțurilor, promovând învățarea prin experiment, explorare și descoperire.

Misiunea noastră este să creăm un mediu academic în care copiii învaţă în sprijinul valorilor umane cum ar fi: cinste, integritate, muncă, iniţiativă personală, solidaritate şi toleranţă. Promovăm învăţarea limbii engleze şi ne propunem să dezvoltăm în viitorii lideri abilităţile de comunicare, creativitatea şi gândirea critică, pregătindu-i pentru o lume democratică, interdependentă şi a schimbărilor rapide.

Copiii sunt incurajati sa fie motivati pentru o educatie dinamică si participativă în cadrul unui mediu competitiv nu cu ceilalți, ci cu propriile forțe. Ne dorim ca toți elevii noștri să exceleze în domeniul academic, dar să se dezvolte și pe plan personal, de aceea oferta noastră este pliată pe abilitățile și nevoile fiecarui copil.

  • Educație formată pe potențialul individual al fiecărui copil printr-un învățământ care să ofere o perspectivă internațională și să dezvolte pasiunea și dragostea de a descoperi noi conținuturi în fiecare zi. Demersul educațional la Grădinița|Școala Româno-Americană respectă normativele curriculum-ului într-o abordare modernă și creativă pentru dezvoltarea personalității copiilor.
  • Curriculum care va asigura o bază solidă în achiziționarea noțiunilor și abilităților descoperite în fiecare zi în universul literaturii, matematicii, științei, artei. Un conținut gândit și adaptat nivelului de înțelegere a fiecărui copil împărtășit spre însușire cu o mare iscusință didactică prin metode creative și activ-participative.
  • Mediu care oferă atât grijă și atenție, dar și un spațiu modern în care fiecare copil are posibilitatea să își dezvolte la maxim potențialul și să se simtă apreciat și sigur pentru a cultiva încrederea și respectul de sine, atât din punct de vedere academic, dar și social.
  • Personalitate puternică modelată pe parcursul școlarizării, cu experiențe de învățare inedite, deprinderi, abilități, talent cultivat și încurajat, dar și încredere în potențialul descoperit în fiecare copil zi de zi.

Instituţia noastră oferă din anul 2001 servicii de educaţie sub forma unui program bilingv (român-englez), bazat pe metode şi strategii didactice moderne, activ-participative, adaptate Curriculum-ului naţional.

În urma vizitei echipei de evaluatori a Comisiei Naţionale pentru Evaluarea Învăţamantului  Acreditare Preşcolar şi Primar, s-a obţinut autorizarea instituţiei noastre de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la data de 05.09.2002.

În data de 15.12.2008, a trecut pragul instituţiei noastre comisia de evaluatori ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Preuniversitar (A.R.A.C.I.P), aceasta acordându-ne acreditarea pentru nivelurile preşcolar şi primar.

Accesând acest link puteţi vizualiza Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, nr. 3559/30.03.2009, privind acordarea acreditării pentru instituţia noastră, Şcoala Româno-Americană din Bacău.

În anul 2021 a avut loc ultima vizită privind nivelul calității educației, în urma careia am obținut atestatul cu, calificativul fiind  FB și un nou Ordin de Ministru nr. 5567/05.11.2021 pentru locația din strada Traian nr. 6

Rata Vaccinare Personal:

Total Personal: 9 persoane

Total personal vaccinat: 7 persoane

Procent persoane vaccinate: 78 %

Programează o vizită

0742 423 333